Valors
Revista menusal de reflexió i diàleg. Disseny de l'edició en paper i de la pàgina web.
Opinion and analysis monthly magazine. Paper magazine and website design.

2012