‘El Efecto Albacete’
Estudi terriotrial de l’eix Madrid / Albacete / Pais Valencià.
Amb fotografies de Laura Cantarella.
Book on the Madrid / Albacete / Valencia territorial axis.
Photographs by Laura Cantarella.

EDITORIAL ACTAR / IAAC / 2007