‘Dark is the Room Where We Sleep’. Francesc Torres
L’artista català Francesc Torres documenta l’exhumació dels cossos d’una fossa comú de la guerra civil a Burgos.
Cataln artist Francesc Torres witnesses the exhumation of a Spanish War common grave in Burgos.

EDITORIAL ACTAR / 2007