‘Cosmocaixa. The Total Museum.’ Jorge Wagensberg i Terrades Arquitectes
La museolgia de Jorge Wagensberg i l’arquitectura de Terradas Arquitectes s'uneixen per crear el "museu total".
Barcelona Science Museum boss Jorge Wagensberg and Terradas Architects team up to create the "total museum".

SACYR [ACTAR] / 2006