Catalan! Music eMagazine
Revista digital de promoció internacional de la música feta a Catalunya. Editada per l'Institut Català de les Empreses Culturals.
Digital Magazine for the international promotion of the Catalan Music. Published by the Catalan Institute for the Cultural Industries, department of the Catalan goverment.

Catalan!Arts eMagazine - Institut Català de les Empreses Culturals

ICEC / 2011 / 2012