‘Arquitectura Portuguesa Contemporània’
Material gràfic pel cicle de conferències organitzat per la fundació Mies van der Rohe.
Communication elements for a series of lectures organised by the Mies van der Rohe Foundation.

[ACTAR] 2007